Gure konpromisoak

CAF Power&Automation-en dihardugunok, gure Misioa betetze aldera, nahitaezkotzat jotzen dugu gure produktuen kalitatearekiko konpromisoa geureganatzea, baita taldekideon segurtasuna eta osasuna ere.

Ondokoak dira CAF Power&Automation-eko zuzendaritzak bere gain hartzen dituen konpromisoak, politika honen bidez, gure langileen artean sustatu nahi ditugunak:

 

intregridad trabajadores
GURE LANGILE GUZTIEN SEGURTASUNA BERMATZEA

 

Gure langileen nahiz enpresa laguntzaileetako langileen segurtasuna bermatzea.

riesgos laborales
LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEAREN ALDEKO KULTURA

 

Laneko arriskuak prebenitzearen aldeko kultura sortzea, erakunde osoa tartean sartuz eta pertsona guztiek parte har dezaten sustatuz.

productos alta calidad
GOI MAILAKO KALITATEKO PRODUKTUAK HORNITZEA

 

Goi-mailako kalitateko produktuak hornitzea, gure bezeroek ezaugarri horrekin ezagut gaitzaten, proiektuen betekizunak betetzea eta neurri zuzentzaileak eta prebentziokoak hartzea konformitate-ezik gerta ez dad

productos seguros
PERTSONA, ONDASUN ETA INGURUMENARENTZAT SEGURUAK DIREN PRODUKTUAK HORNITZEA

 

Pertsona, ondasun eta ingurumenarentzat seguruak diren produktuak hornitzea, merkatuko goi-estandarren arabera, eta aplikagarri diren kontratuzko eta arauzko segurtasuneko betekizunekin bat etorriz.

excelencia gestion
KUDEAKETAKO BIKAINTASUN EREDU IZATEA

 

 

Kudeaketako bikaintasun-eredu izatea, hazkunde iraunkor eta errentagarriaz eta, xede horren arabera, gure bezeroak fidelizatzea, hornitzaileekiko kooperazioa sustatzea eta gure Interes Taldeentzat emaitza onak lortzea.

satisfaccion cliente
GURE BEZEROEN GOGOBETETEZEA

 

 

Gure bezeroen gogobetetzea bermatzea, eta, horretarako, modu proaktiboan lan egitea, bezeroen beharrak eta itxaropenak ulertzea eta bezeroen beharretara egokitutako konponbideak eskaintzea.

Erakundearen helburuak geureak egiten ditugu, eta buru-belarri jokatzen dugu gure jomugak lortzeko.